Montering av gulv

Montering av gulv

Skal du legge gulv? Se her for veiledning til din gulvtype!

Før montering begynner, er det viktig med et rett undergulv, riktig underlag og riktig avstand til vegg (mimimum 10 mm).

Skal gulvet legges på betong bruker man et underlag med fuktsperre, mens man kan velge parkettunderlag eller ullpapp hvis gulvet skal monteres på spon eller annet tregulv.

Riktig montering er avgjørende for å få et godt resultat. Derfor kan du få gulvet montert av Gulvspesialisten. Det er viktig at den som monterer gulvet leser nøye igjennom informasjonen før montering.

Legging av gulv kan gjøres på tre måter; klikk, lim eller helliming/skruing til undergulvet. Her finner du leggeveiledning til din gulvtype:

Leggeveiledning - klikk

Klikkparkett festes ved at man vipper opp en planke med skjøten inntil en annen, og dytter den ned mot gulvet. Deretter slår man planken på plass med en slagkloss, til bordene ligger riktig.

VENNLIGST HUSK...

Les disse instruksjonene nøye før du be-gynner arbeidet. Sjekk om gulvbordene er uskadete og feilfrie, siden garantien kun gjelder skjulte skader.

Viktig: Plasser materialet i rommet hvor monteringen skal gjøres, uten å åpne pakkene, og la det akklimatiseres i minimum 48 timer. Materialet skal plasseres flatt på gulvet i horisontal posisjon, med en avstand på minst 50 cm fra veggen (se 1).

DET DU TRENGER
Gulvbordene har not og fjær hele veien rundt, som gjør at gulvbordene kan settes sammen mekanisk. De eneste verktøyene du trenger er en hammer, en fintannet sag, en tommestokk, en strammesnor (leder) langs lengden på rommet, en vinkelhake og et monteringssett som består av en slagkloss, et slagjern og avstandsklosser (se 2).

LAGRING
Rommet hvor du skal montere gulvet skal være tørt. Dersom bygningen er ny, vent til evt. be-tonggulv er tørt. Gulvbordene skal monteres ved en romtemperatur på minimum 16° C, og maksimalt 20 °C. Den relative luftfuktigheten i rommet, som måles ved bruk av et hygrometer, bør ikke være under 40% og ikke overstige 65%. Fuktigheten skal også forbli innenfor disse grensene under og etter montering. Dersom gulvbordene skal lagres (i pakkene) for en lengre periode, skal slik lagring alltid være i romtemperatur. Lagringsplassen bør ha en gjennomsnittlig luftfuktighet som ikke overstiger 65%. Gulvbordene skal ikke lagres i et rom med et høyt fuktighetsnivå.

FØR MONTERINGEN STARTER
Ditt gulv har blitt produsert med den best mulige omtanke. Likevel råder vi deg fortsatt til å sjekke gulvbordene for synlige avvik som skade, ekstreme fargeforskjeller og form- og dimensjonsavvik. Klager som angår synlige avvik vil ikke bli etterfulgt etter at gulvbordene har blitt montert. Sørg for god belysning når gulvet monteres. Du kan fjerne de eksisterende listene og gjeninstallere dem etter montering (se 3). For å gi gulvet mulighet til å krympe og ekspandere fritt under listene, skal endedeler og overgangslister være festet til veggen. Med andre ord skal disse listene ikke festes til gulvbordene. Flate, selvklebende lister kan festes til gulvbordene.

UNDERGULV
Klikkgulvbord kan installeres på praktisk talt ethvert undergulv. Undergulvet skal imidlertid være permanent tørt, hardt, flatt, rent, og ha tilstrekkelig bærende kapasitet. Et gulv er flatt dersom det er mindre enn 2 mm høydeforskjell over en avstand på en sammenhengende meter. Ujevnheter som overstiger 2 mm/meter bør utjevnes.

BETONGUNDERGULV
Et betongundergulv skal ikke inneholde mer enn 2% fukt. Du bør installere et isolerende lag over dette. Et 3mm (Thermopete) underlag vil bære egnet fra et teknisk ståsted (se 4). Du skal også alltid installere fuktisolerende folie (f.eks. bygningsfolie). Skjøter skal være grundig forseglet. Folien skal gå ut bakenfor og opp hele høyden av listene.

UNDERGULV I TRE
Dersom undergulvet er av tre (fuktinnhold i tre 10%, med en toleranse på ± 2%), sjekk om det er løse deler og fest disse på plass (se 5). Din leverandør kan utføre de nødvendige målingene ved hjelp av et OM meter. Du kan jevne ut gulvet ved å pusse det ned eller installere et lag med sponplater. Et 3mm (Thermopete) underlag vil være egnet fra et teknisk ståsted. Men en 7mm soft board plate (SolidBase) har en bedre utjevnende effekt og er anbefalt for gulv med noe høydeforskjell. Legg ikke platene om området er vått. Sørg alltid for tilstrekkelig ventilering, slik at undergulvet får "puste". Monter ikke gulvbordene på et vått område.

GULVVARME
Dersom du vil legge et tregulv på gulvvarme, er det visse regler du må følge. Det er viktig å vite hvilken type gulvvarme som brukes, og hvilken type undergulv og parkett. Vi råder deg til å alltid høre med din forhandler om råd før du kjøper parkett.

KRAV ANGÅENDE STØYREDUKSJON
Der finnes situasjoner hvor et lyddempende undergulv er påkrevd. Din leverandør har ulike typer underlag som møter disse kravene. Spør etter testrapport. Sørg for at underlaget ikke er mer enn 3 mm tykt for å unngå at det skapes for mye press på skjøtene. Dette vil føre til at parketten vil bue eller sprekke.

MODIFISERING AV DØRER
Undersøk hvorvidt dine dører kan åpnes og lukkes med den kombinerte høyden av gulvet og evt. ditt undergulv. Om dette ikke går, kan du modifisere (forkorte) dørene dine i forhold til de endrede omstendighetene (se 6).

LEGGEVEILEDNING NIVÅ 2: FLYTENDE KLIKKPRODUSERT PLANK AV TRE UTE

N BRUK AV LIM

Den klikktilpassede profilen har blitt utviklet for at den kan installeres på to måter: Not og fjær kan låses sammen ved vridning, eller festes horisontalt med en hammer og slagjern. Begge metodene beskrives separat i punkt A og B i leggeveiledningen.

Klikkpanelene har en "flytende" montering. Bare not og fjær blir festet mekanisk med klikkprofilen. Dersom fuktnivået eller temperaturen endres, kan gulvet krympe eller ekspandere til en viss grad. Derfor skal en åpning på 15 mm opprettholdes ved alle faste hindringer, slik som: vegger, terskler, søyler og varmerør (se 7).

Bevegelseslister skal monteres dersom gulvet er mer enn 12 m langt eller 6 m bredt, samt nært døråpninger, mellom rom, ved hjørner i passasjer osv (se 8). Disse bevegelseslistene kan fullføres ved å bruke spesielt utviklete utvidelsesprofiler. Det skal være en avstand på minst 40 cm mellom endene på gulvpanelene og de etterfølgende radene.

1. Du kan begynne å montere underlaget etter å ha utjevnet evt. områder i gulvet som er ujevne. Myke underlag skal ikke være mer enn 3 mm tykke.

2. Etter at underlaget er ferdig installert, kan du starte monteringen av gulvpanelene i rommets venstre hjørne, med noten på gulvpanelet mot veggen (se 9). Beregn først hvor mange rader du kommer til å legge. Du vil oppnå best resultat om den første og siste raden har omtrent samme bredde.

3. Et ekspansjonsrom på ca. 15 mm må følge rundt gulvet. Plasser en avstandskloss på hver 60 cm (se 10).

Disse klossene fjernes etter at gulvet er montert. Plasser nå det andre gulvbordet, og fortsett slik til den første raden er fullført. Sjekk nå hvorvidt den første raden er helt rett ved å stramme en snor langs lengden (se 11).

4. Dersom veggen ikke er helt rett, bør ujevnheten overføres til gulvbordene. Dette kan gjøres ved å bruke en linjal med en blyant (se bilde 12). Etter at gulvpanelene har blitt markert, sag dem til slik at mellomromene passer. Husk ekspansjonsrommene. Bruk en fintagget sag for dette.

A: SETT SAMMEN HORISONTALT VED HJELP AV HAMMER OG SLAGKLOSS

A1. Installer den første raden med gulvbord, og begynn med fjæren mot veggen (se 13).

Jobb alltid fra venstre mot høyre. Gulvbordene plasseres i noten på de installerte bordene, ved hjelp av en slagkloss.

A2. Start den andre raden med det resterende kappet av første rad. Dette kappet må imidlertid være minst 40 cm langt, for å forsikre at gulvet har optimal stabilitet, og samtidig sørge for et minimalt tap av materiale (se 14).

Plasser kappet med fjæren i noten til det allerede monterte bordet på rad 1, i en vinkel på 20-30º, ved å forsiktig vri det opp og ned samtidig som du dytter imot. Skyv så gulvbordet lett ned til det ligger flatt.

A3. Fjæren på langsiden av det neste gulvbordet skal først plasseres i noten på den forrige raden. Skyv gulvbordet så tett som mulig mot enden av det monterte bordet, før du presser det horisontalt ned, og deretter fester sammen endene ved hjelp av slagkloss og hammer. Fortsett på denne måten når du monterer de andre gulvbordene.

A4. Når du sager langs siden på den siste raden, husk ekspansjonsrommet på 15 mm.

B: LÅS SAMMEN NOT OG FJÆR VED Å VRI

B1. Monter den første raden av gulvbord, og start med fjæren mot veggen (se 13). Sag av fjæren langs gulvpanelet. Jobb alltid fra venstre til høyre. Gulvbordene settes sammen i endene ved å vri fjæren på gulvbordet inn i noten på det innstalerte bordet i en vinkel på 20-30º, ved å forsiktig skyve frem samtidig. Skyv deretter sakte ned gulvbordet til delene er flate og faste på plass.

B2. Start den andre raden med det gjenstående kappet av første rad. Dette kappet må imidlertid være minst 40 cm langt, for å forsikre at gulvet har optimal stabilitet, og samtidig sørge for et minimalt tap av materiale. Plasser kappet med fjæren i noten til det allerede monterte bordet på rad 1, i en vinkel på 20-30º, ved å forsiktig vri det opp og ned samtidig som du dytter imot. Skyv så gulvbordet lett ned til det sitter relativt fast i en vinkel på ca. 20º.

B3. Du kan nå montere det neste gulvbordet. Start med enden i en vinkel på 20º, og plasser delen så nært som mulig til langsiden av den forrige raden (se 17). Når enden er festet på plass, skyv fjæren på langsiden inn i noten på den forrige raden til gulvpanelet sitter relativt fast diagonalt, i en vinkel på ca. 20º, og fullfør hele raden på denne måten.

B4. Skyv så forsiktig ned hele raden. Dytt fremover mens du gjør dette, til komponentene klikker i hverandre, ligger flatt, og er festet på plass. Fortsett på denne måten når du installerer de andre gulvbordene.

B5. Når du tilpasser den siste raden med gulvbord, legg dem med dekorsiden ned og noten mot veggen. Gjør så de nødvendige oppmerkingene og kapp med sag (se 18).

Husk også det påkrevde mellomrommet på 15 mm, og at gulvet bør være fritt hele veien rundt. Dersom det ikke er mulig å plassere gulvbordene i den siste raden, plasser dem så nært som mulig til delene i den nest siste raden, én og én. Skyv så den lange siden med slagjern og hammer. Endene skyves sammen ved hjelp av slagkloss eller slagjern og hammer.

ETTER MONTERING

Du kan begynne med å bruke klikkgulvet umiddelbart etter montering. Avsluttende operasjoner på gulvet kan nå utføres. Avstandsklossene fjernes umiddelbart. Du kan også begynne å montere lister. Dersom gulvet er oljet, er det anbefalt å påføre pleieolje på gulvet etter montering.

VEDLIKEHOLD
Godt vedlikehold vil øke levetiden på gulvet ditt. For riktig vedlikehold, kontakt din forhandler. Beskytt ditt gulv ved å plassere en god gulvmatte ved døren for å unngå at sand kommer inn. Vi anbefaler også at du beskytter dine møbler og stolben med filt (se 19).

MERK:
Dersom du er i tvil om den riktige håndtering av gulvpanelene, kan du alltid kontakte din forhandler før du fortsetter monteringen. Det endelige resultatet avhenger i stor grad av omstendighetene under monteringen.

GARANTI:
Dette produserte gulvet har blitt laget med omtanke. Dersom skjulte materielle og/eller produksjonsmessige feil oppstår innen 10 år fra kjøpsdato, kan du kontakte din forhandler ved fremvisning av kvittering.

AVBRYTELSE AV GARANTI
Garantien vil ikke gjelde ved tilfeller av skade som skylder uriktig bruk, fallende gjenstander, påføring av sand og/eller behandling med skarpe objekter, dersom gulvet er montert i et fuktig rom eller ved tilfeller av røff og/eller upassende bruk. Garantien vil også falle bort dersom det forekommer noen annen uforsiktig bruk av produktet, eller om en defekt i produktet kunne ha blitt oppdaget før montering.

Viktig: Behold din kvittering som garantibevis.

Veiledning - lim

Når man monterer med lim, påfører man lim i noten (altså den siden av planken som går innover). Så fører man noten inn i fjæren (den siden av planken som går utover), og slår på plass med en slagkloss til bordene ligger riktig.

VENNLIGST HUSK…
Les disse instruksjonene grundig før du starter arbeidet. Undersøk om gulvpanelene er uskadete og feilfrie, siden garantien bare gjelder skjulte skader.

Viktig: Plasser materialet i rommet hvor installasjonen skal gjøres uten å åpne pakkene, og tillat det å akklimatiseres i minimum 48 timer. Materialet bør plasseres flatt på gulvet i horisontal posisjon, med minimum 50 cm avstand fra veggen (se bilde 1).

DET DU TRENGER
Gulvpanelene har not og fjær, slik at panelene kan festes mekanisk til hverandre. Det eneste verktøy du trenger er en hammer, en fintagget sag, en tommestokk, et strammetau (snor) langs rommets lengde, en vinkelmåler, og et installasjonssett som består av en slagkloss, et slagjern og avstandsklosser (se bilde 2).

LAGRING
Rommet hvor gulvpanelene skal installeres skal være tørt. Dersom bygget er nytt, vent til eventuelt betonggulv er tørt. Gulvpanelene skal installeres ved en temperatur på minimum 16° C, og maksimalt 20° C. Den relative luftfuktighet i rommet, som måles med et hygrometer, skal ikke være under 40% og ikke overstige 65%. Fuktigheten skal forbli innenfor disse grensene under og etter installasjonen.
Dersom gulvpanelene skal lagres (i pakningen) over lengre tid, skal slik lagring alltid være ved romtemperatur. Lagringsplassen skal ha en gjennomsnittlig relativ luftfuktighet som ikke overgår 65%. Ikke lagre gulvpanel i rom med høy relativ luftfuktighet.

FØR MONTERING STARTER
Gulvet ditt har blitt produsert med størst mulig forsiktighet. Likevel vil vi råde deg til å undersøke gulvpanelene for synlige feil som skade, ekstreme fargeforskjeller og form- og dimensjonsavvik. Klager som angår synlige feil vil ikke tas til følge etter at gulvpanelet har blitt montert. Sørg for god belysning når gulvet monteres. Du kan fjerne eksisterende lister og sette dem opp igjen etter montering (se bilde 3).

For at gulvet skal få mulighet til å krympe og ekspandere fritt under listene, bør overgangslister være festet på veggen. Med andre ord skal disse listene ikke være festet på gulvpanelene. Flate, selvklebende lister kan settes på gulvpanelene.

UNDERGULV
Gulvpanel kan monteres på nærmest ethvert undergulv. Undergulvet må imidlertid være permanent tørt, hardt, flatt, rent og ha nødvendig bærende kapasitet. Et gulv er flatt dersom det er mindre enn 2 mm høydeforskjell over en avstand på en meter. Ujevnheter som overstiger 2 mm/ meter må jevnes ut.

BETONGUNDERGULV
Et betonggulv skal ikke inneholde mer enn 2% fuktighet. Du bør installere et isolerende lag over dette. Et 3 mm underlag (Thermopete) vil teknisk sett være tilstrekkelig (se bilde 4).

Du må også alltid montere fuktbremsende folie (f.eks. bygningsfolie).
Skjøter må forsegles grundig. Folien skal rekke bak og langs hele gulvlistens høyde.

UNDERGULV I TRE
Dersom undergulvet er av tre (fuktighetsinnhold 10%, med en toleranse på ± 2%) skal det undersøkes for løse deler som festes på plass (se bilde 5).

Din forhandler kan gjennomføre de nødvendige mål med et OM meter. Du kan jevne ut gulvet ved å pusse det ned eller montere underlagspapp. Et 3 mm underlag (Thermopete) vil teknisk sett være tilstrekkelig.
Men en 7 mm soft board plate (SolidBase) har en bedre utjevningseffekt, og er anbefalt for gulv med noe høydeforskjell. Legg ikke gulvet dersom kjeller er våt. Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon slik at undergulvet får "puste".

VARME I UNDERGULV
Dersom du vil legge et tregulv på gulvvarme, er det visse regler du må følge. Det er viktig å vite hvilken type gulvvarme som benyttes, samt typen undergulv og parkett. Vi anbefaler at du alltid spør din forhandler om råd før du kjøper parkett.

KRAV MED HENSYN TIL LYDREDUKSJON
I visse situasjoner vil et lyddempende undergulv være påkrevd. Din forhandler har ulike typer underlag til undergulv som møter disse kravene.
Spør etter testrapport.

MODIFISERING AV DØRER
Undersøk hvorvidt dine dører kan åpnes og lukkes med den samlede høyden av gulv og undergulv.
Dersom dette ikke er mulig, kan du modifisere (forkorte) dørene til den nye høyden. (se bilde 6).

LEGGEVEILEDNING: FLYTENDE MONTERING AV TEKNISK PLANK TREGULV

Bordene legges ”flytende” ved å lime panelene sammen med en vanntett PVAC trelim (D3 trelim). Dersom fuktighetsnivå og temperatur endres, kan gulvet krympe og ekspandere til en viss grad. Av den grunn skal et mellomrom tilsvarende gulvets tykkelse (D) opprettholdes ved alle fysiske grenser slik som vegger, terskler, søyler og varmerør (se bilde 7).

Overgangslister må monteres dersom gulv er lengre enn 12 m eller bredere enn 6 m, samt nær døråpninger, mellom rom, ved hjørner i passasjer osv (se bilde 8).

Skjøtene kan fullføres med spesialutviklede ekspansjonslister. Det skal være en avstand på minst 40 cm mellom toppendene av gulvet ved etterfølgende rader.

1. Etter at undergulvet er lagt, er neste steg å begynne å legge bordene. Vi anbefaler at du starter i et hjørne av rommet som er umiddelbart synlig når du trer inn i rommet (se bilde 9).

Kalkuler først antallet rader du skal legge. Du vil oppnå best resultat dersom den første og siste raden er tilnærmet like bred. Legg så det første panelet med noten langs lengden vendt mot veggen. Vanligvis legges panelene i husets lengderetning (i lysets retning).

2. En skjøte på omtrent gulvets tykkelse følge rundt hele gulvet.
Plasser en avstandskloss ved hver 40 mm (se bilde 10).

Fjern dem 24 timer etter at gulvet er lagt. Plasser det andre gulvpanelet, og fortsett slik frem til montering av den første raden er fullført. Undersøk hvorvidt den første raden er rett ved å stramme en snor langs lengden (se bilde 11).

Etter at tredje rad er lagt, undersøk igjen om gulvet er rett.

3. Dersom veggen ikke er fullstendig rett, bør du overføre ujevnhetene til gulvpanelene.
Dette kan gjøres ved å bruke en linjal med blyant (se bilde 12).

Etter at gulvpanelene har blitt markert, sages bordet slik at mellomrommene passer.
Husk ekspansjonsrommet.
Bruk en fintagget sag. Dersom en håndsag benyttes, sørg for at dekorsiden er vendt opp; dersom en vinkelsag benyttes, sørg for at dekorsiden er vendt ned (se bilde 13).

4. Legg den første raden ved å lime hvert etterfølgende panel på kortsiden. Start deb andre raden med det gjenstående kappet av den første raden (se bilde 14).

Dette kappet må imidlertid være minimum 40 cm langt, slik at gulvet har optimal stabilitet, samtidig som man får brukt mest mulig materiale. Panelene limes langs hele lengden og bredden.
Ikke bruk for mye lim! (se bilde 15).

5. Bruk slagklossen fra Solidfloor parkettleggesettet for å feste.
Du kan også benytte en trekloss på minimum 30 cm (se bilde 16).

Dette for å unngå skade på panelene. Etter at panelene er festet, fjern all overflødig lim umiddelbart med en noe fuktet klut (se bilde 17).

Etter at limet har tørket, vil det være nærmest umulig å fjerne overflødige limrester.

6. Når den siste raden skal tilpasses, legges gulvpanelene med dekorsiden ned. Gjør de nødvendige markeringene og kapp til med sag (se bilde 18).

Husk også på det foreskrevne mellomrommet på 15 mm, og at gulvet skal være fritt rundt alle kanter. Dersom det er vanskelig å nå den siste raden, legg bordene en etter en så tett som mulig langs den nest siste raden. Dytt dem deretter sammen i lenderetningen ved hjelp av et slagjern og en hammer.
De krysskuttede endene festes ved hjelp av en slagkloss eller et slagjern og hammer.

ETTER MONTERING
Etter montering kan du begynne å bruke gulvet umiddelbart. Du kan nå starte de avsluttende operasjonene på gulvet. Avstandsklossene skal fjernes umiddelbart. Du kan også begynne å montere listene.
Dersom gulvet er oljet på forhånd, er det anbefalt å påføre pleieolje etter montering.

VEDLIKEHOLD
Godt vedlikehold vil forlenge levetiden til ditt gulv.
For riktig vedlikehold, kontakt din forhandler. Beskytt ditt gulv ved å bruke en god gulvmatte ved dører, for å unngå tilførsel av sand. Vi anbefaler også at du beskytter møbler og stolben med filtputer (se bilde 19).

MERK:
Dersom du er i tvil om korrekt montering av ditt gulv, kan du kontakte din forhandler før du går videre med monteringen. Det endelige resultatet avhenger i stor grad av hvordan gulvet er lagt.

GARANTI:
Dette gulvet har blitt produsert med størst mulig forsiktighet. Dersom det imidlertid skulle fremkomme skjulte materielle feil og/eller produksjonsfeil innen 10 år fra kjøpsdatoen, kan du kontakte din forhandler og presentere din kvittering.

KANSELLERING AV GARANTI:
skyldes uriktig bruk, fallende gjenstander, tilførsel av sand, og/eller slitasje av skarpe gjenstander. Den vil også falle bort dersom gulvet er montert i et fuktig rom, og i tilfeller hvor gulvet har blitt utsatt for røff og/eller uriktig bruk.
Garantien vil også falle bort som følge av noen annen uforsiktig bruk av produktet, eller dersom en feil i produktet kunne blitt oppdaget før montering.

Viktig: Behold din kvittering som garantibevis.

top