Filosofien

Hos Garant Home har vi en felles leveregel: Helt personlig.

En enkel leveregel – som dekker over det du kan regne med å få, når du handler hos oss, og det som alle butikker, konsulenter og montører har som peilemerke. Du som kunde, kan regne med å få profesjonelle løsninger, som passer helt personlig til deg. For oss betyr det, at alle vi – helt personlig – står på mål for de løsningene vi anbefaler deg. I bunn og grunn er det et uttrykk for at vi legger stor vekt på å være faglig velfundert, derfor kan vi gi deg verdens beste service og rådgivning.

En annen viktig del av filosofien vår er, at vi gjerne vil ut, der produktene brukes til daglig. Derfor tilbyr alle butikkene våre, gratis rådgivnings- og oppmålingsbesøk. Da får vi mulighet for å ta høyde for individuelle forhold, som ellers kan gi deg overraskelser, når produktet skal monteres.

top